נגריה

 

הקמת הכפר

הקמת הכפר

 

 

 

 

 

 

 

נגריה - כפר זוהרים

 

 

 

 

 

 

מבט פנימי

מבט פנימי

 

 

 

 

 

 

 

נגריה כפר זוהרים